piroklastične stijene značenje

piroklastične stijene (grč.), sedimentne stijene sastavljene od vulkanskoga (piroklastičnoga) materijala izbačenoga za vrijeme erupcije: vulkanske bombe, lapili, pepeo, vulkanski konglomerati, vulkanska breča i pršinac ili tuf.