piridin značenje

piridin, heterociklička baza C6H5N, bezbojna otrovna tekućina jaka mirisa, dobivena iz katrana kamenoga ugljena; služi kao otapalo, za denaturiranje špirita i u mnogim org. sintezama.