Pir značenje

Pir (o. ← 318. do ← 273), epirski kralj od ← 306. do ← 302. i ← 297. do ← 273; potukao Rimljane kraj Herakleje (← 280) i Auskula (← 279), uz goleme žrtve (»Pirova pobjeda«); poginuo u ratu sa Spartom.