pipeta značenje

pipeta (franc.), staklena cjevčica određena obujma, može biti u sredini proširena, ili graduirana na mililitre, za mjerenje obujma tekućina u kem. laboratorijima; kapaljka, cjevčica za ukapavanje (npr. lijekova u oči).