pinocitoza značenje

pinocitoza (grč.), biol način unošenja tvari otopljenih u tekućini u stanicu. P. je tipična za praživotinje (npr. ameba, papučica).