pikrinska kiselina značenje

pikrinska kiselina, C6H2(NO2)3OH, trinitrofenol žuta kristalna supstancija, dobiva se nitriranjem fenola; iznad 300 °C snažno eksplodira; soli: pikrati.