piko- značenje

piko- (znak p), predmetak u nazivu decimalne jedinice, znači 10–12.