Pikardija značenje

Pikardija, pov. i današnja adm. pokrajina u S Francuskoj u porječju rijeke Somme; 19 399 km2; 1 857 481 st. Obuhvaća dep. Aisne, Oise i Somme. Upravno središte Amiens. Potkraj 15. st. pripojena Francuskoj. Za I. svj. r. poprište teških bitaka. Ratarstvo (pšenica, šećerna repa), prehr. i farmaceutska industrija; konstrukcija automobila i poljodjelskih strojeva.