pijanino značenje

pijanino (tal.), oblik glasovira kojemu su rezonantni ormarić i okvir sa žicama postavljeni uspravno.