Pietro da Cortona značenje

Pietro da Cortona (pr. ime P. Berrettini) (1596–1669), tal. barokni slikar i graditelj. Iluzionističke freske u palačama Barberini i Pamfili u Rimu.