Pichegru značenje

Pichegru, Charles (1761–1804), franc. general; istaknuo se kao zapovjednik revoluc. vojske. Zbog urote protiv Napoleona Bonapartea uhićen i zadavljen u tamnici.