Picabia značenje

Picabia, Francis (1879–1953), franc. slikar španj. podrijetla; dadaist, jedan od pionira apstraktne umjetnosti.