Petrov značenje

Petrov, Đorče (1864–1921), mak. političar; jedan od teoretičara i vođa Vmro; sudjelovao u Ilindenskom ustanku; borac za neovisnost Makedonije u sastavu balkanske federacije. Ubili ga probug. članovi VMRO.