Petričić značenje

Petričić, Josip (1904–64), hrv. kaz. glumac. Nastupao na mnogim pozornicama, a od 1946. u HNK u Zagrebu; isticao se u komičnim karakternim ulogama.