Petoknjižje značenje

Petoknjižje (Pentateuh), u Bibliji, prvih pet starozavjetnih knjiga (Knjiga postanka, Knjiga izlaska, Levitski zakonik, Knjiga brojeva, Ponovljeni zakon); pripisuje se Mojsiju.