Petančić značenje

Petančić, Feliks (o. 1455 – nakon 1517), hrv. humanist, turkolog, diplomat i minijaturist; bio u službi Matijaša Korvina i Vladislava II. Napisao i ilustrirao raspravu Povijest vladara Turskoga Carstva.