Pétain značenje

Pétain, Philippe (1856–1951), franc. maršal i političar. Branio Verdun 1916., vrhovni zapovjednik franc. vojske 1917–18., min. rata 1934; blizak krajnjoj desnici. Kao premijer 1940. potpisao kapitulaciju Francuske. Šef kvislinškoga režima sa sjedištem u Vichyju, nakon rata osuđen na smrt zbog veleizdaje, ali je pomilovan i kazna mu je preinačena na doživotni zatvor.