peta- značenje

peta- (znak P), predmetak u nazivu decimalne jedinice, znači 1015.