peta kolona značenje

peta kolona, naziv za prikrivene neprijatelje u vlastitim redovima; izraz je nastao u Španjolskom građ. ratu kada je, 1936., četirma vojničkim kolonama koje su napadale Madrid iznutra promidžbom, prikupljanjem obavijesti i sl. pomagala »peta kolona« civila.