peseta značenje

peseta (španj.), novčana jedinica Španjolske (= 100 sentima) do uvođenja eura 2002.