Peschel značenje

Peschel, Oscar (1826–75), njem. geograf; bavio se poviješću geografije.