Pertosa značenje

Pertosa, selo u Campaniji, 70 km JI od Salerna, Italija; o. 1200 st. U blizini špilja (Grotta di Pertosa) koja je od brončanoga do rim. doba služila kao kultno mjesto i nastamba.