peronospore značenje

peronospore (grč.) (Peronosporaceae), por. nametničkih gljiva; parazitiraju pretežito na kopnenom bilju (vinova loza, krumpir, šljiva i dr.) uzrokujući bolesti (plamenjača, peronospora).