peroksidi značenje

peroksidi (superoksidi), oksidi koji u molekuli sadrže par atoma kisika (–O–O–), npr. vodikov peroksid H2O2, natrijev peroksid Na2O2; služe kao oksidansi.