permutacija značenje

permutacija (lat.). 1. mat svaki mogući linearni razmještaj elemenata neke određene skupine (u kombinatorici). 2. lingv premještanje, uzajamnina, zamjenljivost mjesta riječi ili rečeničnih dijelova u rečenici uz očuvanje njihove sintaktičke funkcije.