periodni sustav elemenata značenje

periodni sustav elemenata, svrstavanje kem. elemenata prema porastu njihovih atomskih brojeva u 7 horizontalnih redova (perioda), pri čemu srodni elementi stvaraju 9 vertikalnih grupa (skupina), a svojstva svakoga osmog elementa periodički se ponavljaju. Uzrok ponavljanju jest ponavljanje broja elektrona u vanjskoj ljusci atoma, koji odgovara broju skupine. Elementi iste periode imaju jednak broj elektronskih ljusaka. Temelje p. s. e. postavili su neovisno D. I. Mendeljejev i L. Meyer 1869.