periodički proces značenje

periodički proces, proces pri kojem se, nakon jednakih vremenskih intervala, dospijeva u isto stanje (npr. njihanje njihala, gibanje Zemlje oko Sunca).