Perica značenje

Perica, Petar (1881–1944), hrv. pisac; isusovac, bavio se apostolatom mladeži, organiziranjem karitativnoga rada. Napisao drame, dječje igrokaze, članke, omiljene crkvene pjesme Do nebesa nek se ori i Zdravo Djevo (uglazbio isusovac Milan Smolka). Ubijen na Daksi.