Pereira značenje

Pereira, Aristides Maria (1923-2011), kapverdski političar i državnik; jedan od osnivača (1956) Afričke stranke nezavisnosti Gvineje i Kapverdskih otoka, potom u njezinu vodstvu. Prvi predsjednik Kapverdskih Otoka (1975–91); uspostavio jednostranački socijalistički režim.