peptizacija značenje

peptizacija, prijelaz koloida iz stanja gela u stanje sola, proces obrnut od koagulacije.