pepeo značenje

pepeo, kem anorganski ostatak nakon spaljivanja org. tvari; količina pepela važna je u provjeri kakvoće nekih proizvoda; drveni p. upotrebljava se i kao gnojivo.