Penzoldt značenje

Penzoldt, Ernst (1892–1955), njem. pisac i lik. umjetnik. Pjesme, drame; duhoviti opisi malograđ. života u romanima: Patuljak; Banda Powenz; ogledi Kozerije. Grafike, kipovi.