pentozani značenje

pentozani, polisaharidi koji se hidrolizom raspadaju na pentoze; sastojci staničnih membrana, guma i biljnih sluzi.