Peloponez značenje

Peloponez, poluotok u J Grčkoj između Jonskoga i Egejskoga mora; 21 440 km2, 1 155 019 st. Od grč. kopna dijeli ga Pátraski zaljev, Korintski kanal i Korintski zaljev. Ratarstvo (žitarice, pamuk, duhan, vinova loza, masline i južno voće). Naselja: Pátras, Kórinthos, Kalámata.