Pelagonija značenje

Pelagonija, područje u JZ Makedoniji; o. 4000 km2. Obuhvaća Prilepsko-bitolsku (Pelagonijsku) kotlinu i planine koje ju okružuju. Poljoprivreda (žitarice, duhan).