Paxinou značenje

Paxinou, Katina (1900–73), grč. kaz. i film. glumica. Proslavila se tumačenjima ant. heroina na festivalu u Epidauru (često uz supruga A. Minotisa); nastupala (također na filmu) i u Velikoj Britaniji i SAD.