Pavlović značenje

Pavlović, Dragoljub (1903–66), srp. knjiž. povjesničar. Iz književne i kulturne istorije Dubrovnika.