paviljon značenje

paviljon (franc.), arhit omanja građevina, djelomice ili potpuno otvorena, s krovićem na stupovima; podiže se obično u parkovima, a služi za odmor, zabavu i glazb. priredbe. Također pojedina zasebna zgrada unutar većega građevnoga kompleksa (izložbenoga prostora, hotela, bolnice).