Paulo značenje

Paulo, Julije (poč. 3. st.), rim. pravnik; iz njegovih je djela preuzet velik broj citata u Justinijanov Corpus iuris civilis.