Paul značenje

Paul, Hermann (1846–1921), njem. lingvist; jedan od gl. predstavnika mladogramatičara. Načela jezične povijesti; Osnove germanske filologije (uredio).