Patsch značenje

Patsch, Carl (1865–1945), austr. arheolog (djelovao i u Sarajevu); bavio se pretežito ant. kulturom Bosne, Hercegovine, Like i Albanije.