Pátras značenje

Pátras (Pátra), grad i luka na Peloponezu, Grčka; 153 344 st. Stari dio grada na brežuljku. Rimsko kazalište, akropola s biz. utvrdom. Ind. tekstila, prehr. proizvoda i papira. – Bio član Ahejskoga saveza, od god. 27. pod Rimom. U sr. vijeku pod Bizantom, poslije pod Venecijom i Turskom; 1828. pripao oslobođenoj Grčkoj.