patologija značenje

patologija (grč.), znanost o bolestima, njihovim uzrocima, postanku, razvoju, tijeku, raširenosti; posebne grane: patološka morfologija, anatomija i histologija, te klinička p.; → fitopatologija.