patoka značenje

patoka (patočno ulje), smjesa amilnoga i dr. viših alkohola; nastaje pri alkoholnom vrenju od bjelančevina kvasca; izvor je amilnoga alkohola, otapala za masti i smole.