patognomoničan simptom značenje

patognomoničan simptom, glavni i karakteristični (tipični) simptom bolesti; ima veću dijagnostičku vrijednost za neku bolest od drugih simptoma.