patina značenje

patina (lat.), sloj oksida ili karbonata koji se stvara na površini kovinskih predmeta pod utjecajem zraka ili vlage. fig starina.