Pasubio značenje

Pasubio, planinska skupina u SI Italiji; najviši vrh Palon (2235 m). Poprište borbi između tal. i austroug. snaga u I. svj. ratu.