passim značenje

passim (lat.), razasuto, raštrkano; na mnogim mjestima u nekom djelu (knjizi).