paspartu značenje

paspartu (franc.). 1. Okvir za slike izrađen od ljepenke. 2. Gravirana ploča kao okvir za sliku. 3. Ključ koji otvara više vrata; otpirač.