Pascal značenje

Pascal, Blaise (1623–62), franc. filozof, matematičar i fizičar; kao fizičar pronašao zakon ovisnosti tlaka o temperaturi i vlazi te zakon o tlaku tekućina; u filozofiji daje prednost osjećajima pred razumom (»logika srca«); kritičar jezuitskoga ćudoređa. Misli.